Czyszczenie oraz mycie całego nagrobka (usunięcie zwiędłych lub wyschniętych roślin oraz wypalonych zniczy, podlanie roślin i/lub wymiana wody w wazonach)
Uprzątnięcie bezpośredniego otoczenia grobu (usunięcie śmieci, liści, chwastów, zagrabienie terenu, podlanie roślin)
Układanie kwiatów, wiązanek, wieńcy, stroików okolicznościowych (na życzenie z szarfami z dedykacją).
Obsadzanie grobu roślinami
Opieka nad grobami bezpośrednio po pogrzebie - selekcja wieńcy i wiązanek, usuwanie wypalonych zniczy
Pastowanie, woskowanie nagrobków
Odnawianie napisów na nagrobkach
Zapalanie zniczy, wymiana wkładów
Odśnieżanie grobu porą zimową
Montaż ławeczki
Pełna dokumentacja fotograficzna
Pomoc w odnalezieniu nagrobka oraz w sprawach administracyjnych z władzami cmentarza